O klubu

Amplion Toastmasters klub je neziskovou organizací vedenou pod záštitou Toastmasters International a jeho hlavní úlohou je poskytnout prostředí a podporu k rozvoji osobních dovedností jako je komunikace a vedení lidí. Amplion Toastmasters je jedním z prvních Toastmasters klubů u nás, který je provozován výhradně v češtině.

Běžná účast je 15-25 členů, setkání trvá cca. 2 hodiny. Každé setkání má pevnou strukturu a zahrnuje zpravidla 3 připravené projevy, řadu improvizovaných 2-3 minutových projevů, hodnocení projevů a vystoupení dalších podpůrných rolí jako je časoměřič, gramatik, moderátor kvízu a další. Každý účastník se tak kromě zdokonalování rétoriky vyvíjí také v dalších oblastech a to díky participaci na zmíněných rolích.

Přehled rolí na setkání Toastmasters (k dispozici i ve formátu PDF)

Setkání nevede žádný lektor. V tom spočívá výjimečnost klubu. Hodnocení výkonu řečníka zastává na každém setkání jiný hodnotitel, který je vybírán z řad zkušenějších členů klubu. Ten vždy zdůrazní pozitivní aspekty hodnoceného projevu a zároveň poskytne doporučení pro další rozvoj řečníka.

Každý z členů klubu obdrží komunikační manuál (Competent Communicator) a na jeho základě by měl postupně zvládnout 10 projevů, které jsou v něm podrobně vysvětleny:

  1. Otvírák (The Ice Breaker)
  2. Struktura (Organize Your Speech)
  3. Mluvte k věci (Get to the Point)
  4. Volte správná slova (How to Say It)
  5. Řeč těla (Your Body Speaks)
  6. Pracujte s hlasem (Vocal Variety)
  7. Nastudujte si téma (Research Your Topic)
  8. Osahejte si prezentační pomůcky (Get Comfortable with Visual Aids)
  9. Vložte se do toho (Persuade with Power)
  10. Inspirujte své posluchače (Inspire Your Audience)

K jednotlivým projevům se každý hlásí sám a dobrovolně, takže je jen na něm, za jak dlouho celou sérii projevů zvládne.

Kromě všeho výše zmíněného je setkání Amplion Toastmasters klubu především o přátelské a uvolněné atmosféře. Pokud byste ji chtěli také zažít, přijďte se na nás podívat.